Läs bibeltext

Matt 23:27
  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och annat orent.
Matt 23:28
På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, medan ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet.
Matt 23:29
  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som reser monument över profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar
Matt 23:30
och säger: Om vi hade levt på våra fäders tid skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod.
Matt 23:31
Därmed visar ni själva att ni är söner till dem som mördade profeterna.
Matt 23:32
Fortsätt som era fäder tills måttet är rågat.
Matt 23:33
Ormar, huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet?
Matt 23:34
Därför skall jag sända er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem kommer ni att döda och korsfästa och andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad.
Matt 23:35
Så skall allt rättfärdigt blod som utgjutits här på jorden komma över er, alltifrån den rättfärdige Abels blod till blodet från Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret.
Matt 23:36
Sannerligen, alltsammans skall detta släkte få svara för.
Matt 23:37
Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.