Läs bibeltext

Matt 25:1
Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen.
Matt 25:2
Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka.
Matt 25:3
De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem.
Matt 25:4
De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor.
Matt 25:5
När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn.
Matt 25:6
Vid midnatt hördes ett rop: 'Brudgummen är här, kom ut och möt honom!'
Matt 25:7
Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor.
Matt 25:8
De oförståndiga sade till de kloka: 'Ge oss av er olja, våra facklor slocknar.'
Matt 25:9
De kloka svarade: 'Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå i stället och köp hos dem som säljer olja.'
Matt 25:10
Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes.
Matt 25:11
Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: 'Herre, herre, öppna för oss!'