Läs bibeltext

Matt 25:14
Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom.
Matt 25:15
Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån.
Matt 25:16
Den som hade fått fem talenter gav sig genast i väg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till.
Matt 25:17
Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till.
Matt 25:18
Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar.
Matt 25:19
Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem.
Matt 25:20
Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade: 'Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat.'
Matt 25:21
Hans herre sade: 'Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.'
Matt 25:22
Den som hade fått två talenter kom fram och sade: 'Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat.'
Matt 25:23
Hans herre sade: 'Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.'
Matt 25:24
Den som hade fått en enda talent steg också fram. 'Herre', sade han, 'jag visste att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut.