Läs bibeltext

Matt 25:31
När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron.
Matt 25:32
Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna.
Matt 25:33
Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster.
Matt 25:34
Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: 'Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse.
Matt 25:35
Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig,
Matt 25:36
jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.'
Matt 25:37
Då kommer de rättfärdiga att fråga: 'Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka?
Matt 25:38
När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder?
Matt 25:39
Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?'
Matt 25:40
Kungen skall svara dem: 'Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.'
Matt 25:41
  Sedan skall han säga till dem som står till vänster: 'Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar.