Läs bibeltext

Matt 26:14
Då gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna
Matt 26:15
och sade: "Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?" De räknade upp trettio silvermynt åt honom.
Matt 26:16
Från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom.
Matt 26:17
Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?"
Matt 26:18
Han svarade: "Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar."
Matt 26:19
Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.
Matt 26:20
På kvällen lade han sig till bords med de tolv.
Matt 26:21
Medan de åt sade han: "Sannerligen, en av er skall förråda mig."
Matt 26:22
De blev mycket bedrövade och började fråga honom, en efter en: "Det är väl inte jag, herre?"
Matt 26:23
Han svarade: "Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig.
Matt 26:24
Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född."