Läs bibeltext

Matt 27:56
och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Sebedaios söner.
Matt 27:57
På kvällen kom en rik man från Arimataia som hette Josef och som också han hade blivit lärjunge till Jesus.
Matt 27:58
Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus gav då order om att den skulle utlämnas,
Matt 27:59
och Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg
Matt 27:60
och lade den i den nya grav som han hade låtit hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån.
Matt 27:61
Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt mitt emot graven.
Matt 27:62
  Nästa dag - det var dagen efter förberedelsedagen - gick översteprästerna och fariseerna tillsammans till Pilatus
Matt 27:63
och sade: "Herre, vi har kommit att tänka på att när den där bedragaren ännu var i livet sade han: 'Efter tre dagar skall jag uppstå.'
Matt 27:64
Ge därför order om att graven bevakas under tre dagar, så att inte hans lärjungar kommer och rövar bort honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första."
Matt 27:65
Pilatus svarade: "Ni får en vaktstyrka. Gå och bevaka graven så gott ni kan."
Matt 27:66
De gav sig i väg och skyddade den genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.