Läs bibeltext

Matt 28:12
Dessa överlade med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sade till dem:
Matt 28:13
"Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov.
Matt 28:14
Om ståthållaren får höra detta skall vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er."
Matt 28:15
Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag.
Matt 28:16
De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå.
Matt 28:17
När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade.
Matt 28:18
Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Matt 28:19
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
Matt 28:20
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Evangeliet enligt Markus
 
Mark 1:1
Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.
Mark 1:2
  Som det står skrivet hos profeten Jesaja:
    Se, jag sänder min budbärare före dig,
    han skall bereda vägen för dig.