Läs bibeltext

Mark 2:13
Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom, och han undervisade dem.
Mark 2:14
När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sade till honom: "Följ mig!" Och Levi steg upp och följde honom.
Mark 2:15
  När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom.
Mark 2:16
När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sade de till hans lärjungar: "Äter han med tullindrivare och syndare?"
Mark 2:17
Jesus hörde det och sade: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare."
Mark 2:18
Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade honom: "Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?"
Mark 2:19
Jesus svarade: "Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta.
Mark 2:20
Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta.
Mark 2:21
Ingen syr fast en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg. Då sliter ju det nya tyget med sig av det gamla och det blir en värre reva.
Mark 2:22
Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då spränger vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar."
Mark 2:23
En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick.