Läs bibeltext

Mark 2:18
Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade honom: "Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?"
Mark 2:19
Jesus svarade: "Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta.
Mark 2:20
Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta.
Mark 2:21
Ingen syr fast en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg. Då sliter ju det nya tyget med sig av det gamla och det blir en värre reva.
Mark 2:22
Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då spränger vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar."
Mark 2:23
En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick.
Mark 2:24
Då sade fariseerna till honom: "Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?"
Mark 2:25
Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta?
Mark 2:26
Han gick in i Guds hus - det var när Evjatar var överstepräst - och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom."
Mark 2:27
Och Jesus sade till dem: "Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten.
Mark 2:28
Alltså är Människosonen herre också över sabbaten."