Läs bibeltext

Mark 3:1
Han gick till synagogan en annan gång, och där satt en man som hade en förtvinad hand.
Mark 3:2
De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten; de ville ha något att anklaga honom för.
Mark 3:3
Han sade till mannen med den förtvinade handen: "Stig upp och kom fram."
Mark 3:4
Sedan frågade han dem: "Vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda?" De teg.
Mark 3:5
Då såg han på dem fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sade han: "Håll fram handen." Han höll fram den, och den blev bra igen.
Mark 3:6
Men fariseerna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen.
Mark 3:7
Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen,
Mark 3:8
Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde.
Mark 3:9
Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan.
Mark 3:10
Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom.
Mark 3:11
Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: "Du är Guds son."