Läs bibeltext

Mark 3:7
Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen,
Mark 3:8
Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde.
Mark 3:9
Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan.
Mark 3:10
Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom.
Mark 3:11
Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: "Du är Guds son."
Mark 3:12
Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.
Mark 3:13
Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom.
Mark 3:14
Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika
Mark 3:15
och ha makt att driva ut demonerna.
Mark 3:16
Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus,
Mark 3:17
Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner,