Läs bibeltext

Mark 3:20
När Jesus kom hem samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta.
Mark 3:21
Hans anhöriga fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om honom; de menade att han var från sina sinnen.
Mark 3:22
De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul och att det var med demonernas furste som han drev ut demonerna.
Mark 3:23
Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser: "Hur kan Satan driva ut Satan?
Mark 3:24
Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå.
Mark 3:25
Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå.
Mark 3:26
Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte bestå - det är slutet för honom.
Mark 3:27
Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger, om han inte först binder honom; sedan kan han plundra hans hus.
Mark 3:28
Sannerligen, människorna skall få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser, hur de än hädar.
Mark 3:29
Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd."
Mark 3:30
De hade ju sagt att han hade en oren ande.