Läs bibeltext

Mark 3:31
Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom.
Mark 3:32
Det satt mycket folk omkring honom, och de sade: "Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig."
Mark 3:33
Jesus svarade dem: "Vem är min mor och mina bröder?"
Mark 3:34
Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: "Det här är min mor och mina bröder.
Mark 3:35
Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor."
Mark 4:1
Sedan började han undervisa vid sjön igen. Massor av folk samlades kring honom, och därför steg han i en båt och satt i den ute på vattnet medan folket stod på stranden.
Mark 4:2
Han undervisade dem med många liknelser, och i sin undervisning sade han:
Mark 4:3
"Hör! En man gick ut för att så.
Mark 4:4
När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det.
Mark 4:5
En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn.
Mark 4:6
Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot.