Läs bibeltext

Mark 4:1
Sedan började han undervisa vid sjön igen. Massor av folk samlades kring honom, och därför steg han i en båt och satt i den ute på vattnet medan folket stod på stranden.
Mark 4:2
Han undervisade dem med många liknelser, och i sin undervisning sade han:
Mark 4:3
"Hör! En man gick ut för att så.
Mark 4:4
När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det.
Mark 4:5
En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn.
Mark 4:6
Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot.
Mark 4:7
En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det, och det gav ingen skörd.
Mark 4:8
Men en del föll i den goda jorden, det kom upp och växte och gav skörd. Det gav trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt igen."
Mark 4:9
Och han sade: "Hör, du som har öron att höra med."
Mark 4:10
När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom frågade de honom om liknelserna.
Mark 4:11
Han sade: "Ni har fått veta Guds rikes hemlighet, men för dessa som står utanför är allt bara liknelser,