Läs bibeltext

Mark 4:21
Och han sade till dem: "Inte tas lampan fram för att ställas under sädesmåttet eller under bänken. Den sätts på hållaren.
Mark 4:22
Det finns ingenting dolt som inte skall dras fram och ingenting undangömt som inte skall komma till synes.
Mark 4:23
Hör, du som har öron att höra med."
Mark 4:24
  Och han sade till dem: "Ge akt på det ni hör. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få.
Mark 4:25
Ty den som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han har."
Mark 4:26
Och han sade: "Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden.
Mark 4:27
Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur.
Mark 4:28
Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet.
Mark 4:29
Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne."
Mark 4:30
Och han sade: "Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild?
Mark 4:31
Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det,