Läs bibeltext

Mark 4:26
Och han sade: "Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden.
Mark 4:27
Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur.
Mark 4:28
Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet.
Mark 4:29
Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne."
Mark 4:30
Och han sade: "Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild?
Mark 4:31
Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det,
Mark 4:32
men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga."
Mark 4:33
Med många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem, så långt de nu kunde fatta det.
Mark 4:34
Han talade bara i liknelser till dem, men när han hade blivit ensam med lärjungarna förklarade han allt.
Mark 4:35
På kvällen samma dag sade han till dem: "Låt oss fara över till andra sidan."
Mark 4:36
De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i, och andra båtar följde med.