Läs bibeltext

Mark 5:1
De kom över till trakten av Gerasa på andra sidan sjön.
Mark 5:2
När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande
Mark 5:3
och hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man längre binda honom.
Mark 5:4
Flera gånger hade han bundits till händer och fötter, men han hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna, och ingen kunde få bukt med honom.
Mark 5:5
Dag och natt höll han till bland gravarna eller uppe i bergen och skrek och sargade sig med stenar.
Mark 5:6
När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner för honom
Mark 5:7
och ropade högt: "Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!"
Mark 5:8
Jesus hade nämligen just sagt åt honom: "Far ut ur mannen, du orena ande!"
Mark 5:9
Nu frågade han: "Vad heter du?" Mannen svarade: "Legion heter jag, för vi är många."
Mark 5:10
Och han bad honom enträget att inte driva dem från trakten.
Mark 5:11
  Nu gick där en stor svinhjord och betade på bergssluttningen.