Läs bibeltext

Mark 5:21
När Jesus hade farit tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Medan han var där vid sjön
Mark 5:22
kom det dit en synagogföreståndare vid namn Jairos. Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter
Mark 5:23
och bad enträget: "Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne, så att hon räddas till livet."
Mark 5:24
Och Jesus gick med honom.
  Mycket folk följde efter och trängde sig inpå honom.
Mark 5:25
Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år.
Mark 5:26
Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt, snarare hade hon blivit sämre.
Mark 5:27
Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel,
Mark 5:28
för hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt.
Mark 5:29
Och genast stannade blodflödet, och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda.
Mark 5:30
När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: "Vem rörde vid mina kläder?"
Mark 5:31
Lärjungarna sade: "Du ser väl hur folk tränger på, och ändå frågar du vem som har rört vid dig!"