Läs bibeltext

Mark 6:1
Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom.
Mark 6:2
När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Och de många som hörde honom häpnade och sade: "Var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått, så att han kan utföra sådana underverk med sina händer?
Mark 6:3
Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?" Så blev han en stötesten för dem.
Mark 6:4
Men Jesus sade till dem: "En profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem."
Mark 6:5
Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem.
Mark 6:6
Och han förvånade sig över att de inte ville tro.
Mark 6:6
Han vandrade från by till by i trakten där omkring och undervisade.
Mark 6:7
Han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna.
Mark 6:8
Och han sade åt dem att inte ta med sig något mer på vägen än en stav, inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet.
Mark 6:9
Sandaler fick de ha men inte mer än en skjorta.
Mark 6:10
Och han sade till dem: "När ni har tagit in i ett hus, så stanna där tills ni skall vidare.