Läs bibeltext

Mark 6:7
Han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna.
Mark 6:8
Och han sade åt dem att inte ta med sig något mer på vägen än en stav, inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet.
Mark 6:9
Sandaler fick de ha men inte mer än en skjorta.
Mark 6:10
Och han sade till dem: "När ni har tagit in i ett hus, så stanna där tills ni skall vidare.
Mark 6:11
Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er, så fortsätt därifrån och skaka av dammet under era fötter. Det skall vittna mot dem."
Mark 6:12
De gav sig i väg och predikade att alla skulle omvända sig,
Mark 6:13
och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem.
Mark 6:14
Hans namn hade nu blivit känt, och kung Herodes fick höra att folk sade: "Johannes döparen har uppstått från de döda. Det är därför dessa krafter verkar genom honom."
Mark 6:15
Men några sade att han var Elia, andra att han var en profet, en i raden av profeter.
Mark 6:16
När Herodes hörde detta sade han: "Johannes, han som jag lät halshugga, det är han som har uppstått!"
Mark 6:17
  Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes och sätta honom i fängelse. Anledningen till det var Herodias, hans bror Filippos hustru. Henne hade han gift sig med,