Läs bibeltext

Mark 6:53
När de hade farit över sjön kom de till Gennesaret och gick i land där.
Mark 6:54
Så snart de steg ur båten kände folket igen honom
Mark 6:55
och skyndade ut till de sjuka i hela trakten och bar dem på deras bäddar dit där de hörde att han var.
Mark 6:56
Och i alla byar och städer och gårdar som han kom till lade man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade.
Mark 7:1
Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades kring honom,
Mark 7:2
och de såg att några av hans lärjungar åt bröd med orena händer, det vill säga utan att tvätta sig.
Mark 7:3
Fariseerna och alla andra judar håller fast vid fädernas regler och äter aldrig utan att ha tvättat sig om händerna,
Mark 7:4
och när de kommer från torget äter de inte utan att ha badat sig rena. Det finns också många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och kittlar.
Mark 7:5
Därför frågade fariseerna och de skriftlärda honom: "Varför lever inte dina lärjungar efter fädernas regler utan äter med orena händer?"
Mark 7:6
Han svarade: "Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.
Mark 7:7
Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud.