Läs bibeltext

Mark 7:1
Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades kring honom,
Mark 7:2
och de såg att några av hans lärjungar åt bröd med orena händer, det vill säga utan att tvätta sig.
Mark 7:3
Fariseerna och alla andra judar håller fast vid fädernas regler och äter aldrig utan att ha tvättat sig om händerna,
Mark 7:4
och när de kommer från torget äter de inte utan att ha badat sig rena. Det finns också många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och kittlar.
Mark 7:5
Därför frågade fariseerna och de skriftlärda honom: "Varför lever inte dina lärjungar efter fädernas regler utan äter med orena händer?"
Mark 7:6
Han svarade: "Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.
Mark 7:7
Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud.
Mark 7:8
Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler."
Mark 7:9
Och han sade: "Det är just det rätta - att upphäva Guds bud för att låta era egna regler gälla!
Mark 7:10
Mose sade: Visa aktning för din far och din mor och: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö.
Mark 7:11
Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: 'Det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det gör jag till korban' (det vill säga tempelgåva),