Läs bibeltext

Mark 7:14
Sedan kallade han till sig folket och sade: "Hör på mig allesammans och försök att förstå.
Mark 7:15
Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren."
Mark 7:17
När han hade dragit sig undan hopen och kommit hem frågade lärjungarna vad han hade menat med denna bild.
Mark 7:18
Han svarade: "Har ni också svårt att fatta? Förstår ni inte att inget av det som kommer in i en människa utifrån kan göra henne oren?
Mark 7:19
Ty det går inte in i hjärtat utan i magen och kommer sedan ut på avträdet." Därmed förklarade han all föda ren.
Mark 7:20
Men han sade: "Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren.
Mark 7:21
Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord,
Mark 7:22
äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse.
Mark 7:23
Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."
Mark 7:24
Han begav sig bort därifrån och kom till trakten av Tyros, där han tog in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det men lyckades inte hålla sig undan.
Mark 7:25
En kvinna, vars dotter hade en oren ande, fick höra talas om honom och kom och kastade sig för hans fötter.