Läs bibeltext

Mark 7:24
Han begav sig bort därifrån och kom till trakten av Tyros, där han tog in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det men lyckades inte hålla sig undan.
Mark 7:25
En kvinna, vars dotter hade en oren ande, fick höra talas om honom och kom och kastade sig för hans fötter.
Mark 7:26
Hon var inte judinna utan av syrisk-fenikisk härkomst. Nu bad hon honom driva ut demonen ur hennes dotter.
Mark 7:27
Han sade: "Låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna." -
Mark 7:28
"Nej, herre", svarade hon, "men hundarna under bordet äter smulorna som barnen lämnar kvar."
Mark 7:29
Då sade han till henne: "För de ordens skull säger jag dig: gå hem, demonen har farit ut ur din dotter."
Mark 7:30
Och hon gick hem och fann flickan liggande på sin säng, fri från demonen.
Mark 7:31
Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön, i Dekapolisområdet.
Mark 7:32
Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala, och de bad Jesus lägga sin hand på honom.
Mark 7:33
Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga.
Mark 7:34
Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sade till honom: "Effata!" (det betyder: Öppna dig!).