Läs bibeltext

Mark 7:31
Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön, i Dekapolisområdet.
Mark 7:32
Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala, och de bad Jesus lägga sin hand på honom.
Mark 7:33
Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga.
Mark 7:34
Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sade till honom: "Effata!" (det betyder: Öppna dig!).
Mark 7:35
Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt.
Mark 7:36
Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det.
Mark 7:37
Och alla blev överväldigade och sade: "Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala."
Mark 8:1
Vid den tiden hade det återigen samlats mycket folk, och de hade inte något att äta. Då kallade Jesus till sig lärjungarna och sade:
Mark 8:2
"Det gör mig ont om folket. Nu har de varit hos mig i tre dagar och har ingenting att äta.
Mark 8:3
Om jag låter dem gå härifrån utan mat orkar de inte ta sig hem. En del är ju långväga ifrån."
Mark 8:4
Lärjungarna svarade honom: "Var skall man få tag i bröd så de blir mätta, här i ödemarken?"