Läs bibeltext

Mark 8:1
Vid den tiden hade det återigen samlats mycket folk, och de hade inte något att äta. Då kallade Jesus till sig lärjungarna och sade:
Mark 8:2
"Det gör mig ont om folket. Nu har de varit hos mig i tre dagar och har ingenting att äta.
Mark 8:3
Om jag låter dem gå härifrån utan mat orkar de inte ta sig hem. En del är ju långväga ifrån."
Mark 8:4
Lärjungarna svarade honom: "Var skall man få tag i bröd så de blir mätta, här i ödemarken?"
Mark 8:5
Han frågade: "Hur många bröd har ni?" - "Sju", sade de.
Mark 8:6
Då sade han åt folket att slå sig ner på marken. Och han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav dem åt lärjungarna, för att de skulle dela ut dem, och de delade ut dem åt folket.
Mark 8:7
De hade också några fiskar. Han läste tackbönen över fiskarna och sade till att också de skulle delas ut.
Mark 8:8
Och alla åt och blev mätta, och man samlade ihop sju korgar med överblivna bitar.
Mark 8:9
Det var omkring fyra tusen människor där. Sedan skickade han hem dem.
Mark 8:10
Själv steg han i båten tillsammans med lärjungarna och for till trakten av Dalmanuta.
Mark 8:11
Fariseerna kom ut och började diskutera med honom. För att sätta honom på prov bad de honom om ett tecken från himlen.