Läs bibeltext

Mark 8:14
Lärjungarna hade glömt att ta med bröd; ett enda bröd hade de med sig i båten.
Mark 8:15
Jesus varnade dem: "Se noga upp med både fariseernas och Herodes surdeg!"
Mark 8:16
Men de sade till varandra att de ju inte hade bröd med sig.
Mark 8:17
Han märkte det och frågade: "Varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är ni så förstockade?
Mark 8:18
Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron? Har ni glömt
Mark 8:19
hur jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar plockade ni då fulla med rester?" - "Tolv", svarade de.
Mark 8:20
"Och efter de sju bröden till de fyra tusen, hur många korgar fulla med rester fick ni då?" - "Sju", svarade de.
Mark 8:21
Han sade: "Förstår ni fortfarande ingenting?"
Mark 8:22
Då de kom till Betsaida förde man fram en blind och bad Jesus röra vid honom.
Mark 8:23
Han tog den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade sina händer på honom och frågade: "Ser du något?"
Mark 8:24
Mannen öppnade ögonen och sade: "Jag ser människorna: de liknar träd, men de går omkring."