Läs bibeltext

Mark 8:22
Då de kom till Betsaida förde man fram en blind och bad Jesus röra vid honom.
Mark 8:23
Han tog den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade sina händer på honom och frågade: "Ser du något?"
Mark 8:24
Mannen öppnade ögonen och sade: "Jag ser människorna: de liknar träd, men de går omkring."
Mark 8:25
En gång till lade han sina händer på mannens ögon, och nu kunde han se riktigt och var botad och såg allting tydligt.
Mark 8:26
Jesus skickade hem honom med orden: "Gå inte ens in i byn!"
Mark 8:27
Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han dem: "Vem säger människorna att jag är?"
Mark 8:28
De svarade: "Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna."
Mark 8:29
Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade: "Du är Messias."
Mark 8:30
Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom.
Mark 8:31
Därefter började han undervisa dem och sade att Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar.
Mark 8:32
Detta sade han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom.