Läs bibeltext

Mark 8:27
Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han dem: "Vem säger människorna att jag är?"
Mark 8:28
De svarade: "Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna."
Mark 8:29
Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade: "Du är Messias."
Mark 8:30
Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom.
Mark 8:31
Därefter började han undervisa dem och sade att Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar.
Mark 8:32
Detta sade han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom.
Mark 8:33
Men han vände sig om, och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus: "Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors."
Mark 8:34
Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.
Mark 8:35
Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det.
Mark 8:36
Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv?
Mark 8:37
Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv?