Läs bibeltext

Mark 8:34
Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.
Mark 8:35
Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det.
Mark 8:36
Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv?
Mark 8:37
Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv?
Mark 8:38
Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom skall också Människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna."
Mark 9:1
Och han sade: "Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt."
Mark 9:2
Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem:
Mark 9:3
hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder.
Mark 9:4
Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus.
Mark 9:5
Då sade Petrus till Jesus: "Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia."
Mark 9:6
Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna.