Läs bibeltext

Mark 9:2
Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem:
Mark 9:3
hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder.
Mark 9:4
Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus.
Mark 9:5
Då sade Petrus till Jesus: "Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia."
Mark 9:6
Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna.
Mark 9:7
Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: "Detta är min älskade son. Lyssna till honom."
Mark 9:8
Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus.
Mark 9:9
  När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett, innan Människosonen hade uppstått från de döda.
Mark 9:10
De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda.
Mark 9:11
Och de frågade honom: "Varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma?"
Mark 9:12
Han svarade: "Visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att Människosonen skall lida mycket och bli föraktad?