Läs bibeltext

Mark 9:14
När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem.
Mark 9:15
Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom.
Mark 9:16
Han frågade: "Vad är det ni diskuterar?" -
Mark 9:17
"Mästare", svarade en i mängden, "jag har kommit till dig med min son som har en stum ande.
Mark 9:18
Var den än faller över honom kastar den omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och de kunde inte."
Mark 9:19
Han sade: "Detta släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom!"
Mark 9:20
De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen.
Mark 9:21
Jesus frågade hans far: "Hur länge har det varit så här med honom?" Fadern svarade: "Sedan han var liten,
Mark 9:22
och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss, om du kan."
Mark 9:23
Jesus sade: "Om jag kan? Allt är möjligt för den som tror."
Mark 9:24
Då ropade pojkens far: "Jag tror. Hjälp min otro!"