Läs bibeltext

Mark 9:30
Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt
Mark 9:31
eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: "Människosonen skall överlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå."
Mark 9:32
Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.
Mark 9:33
De kom till Kafarnaum. Och när han var hemma igen frågade han dem: "Vad var det ni talade om på vägen?"
Mark 9:34
De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störste.
Mark 9:35
Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: "Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare."
Mark 9:36
Så tog han ett barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade:
Mark 9:37
"Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig."
Mark 9:38
Johannes sade till honom: "Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss."
Mark 9:39
Men Jesus sade: "Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig.
Mark 9:40
Den som inte är mot oss, han är för oss.