Läs bibeltext

Mark 11:1
När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han i väg två av sina lärjungar
Mark 11:2
och sade till dem: "Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den.
Mark 11:3
Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han skall strax skicka tillbaka den."
Mark 11:4
De gav sig i väg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den.
Mark 11:5
Några av dem som stod där frågade: "Vad gör ni? Tar ni åsnan?"
Mark 11:6
Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå.
Mark 11:7
De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig upp på den.
Mark 11:8
Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om.
Mark 11:9
Och de som gick före och de som följde efter ropade: "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.
Mark 11:10
Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!"
Mark 11:11
Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv, eftersom det redan var sent.