Läs bibeltext

Mark 14:1
Det var två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att kunna gripa honom med list och döda honom.
Mark 14:2
De sade: "Inte under själva helgen, för då kan det bli oro bland folket."
Mark 14:3
Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud.
Mark 14:4
Några blev förargade och sade till varandra: "Vilket slöseri med balsam.
Mark 14:5
För den oljan hade man ju kunnat få mer än trehundra denarer att ge åt de fattiga." Och de grälade på henne.
Mark 14:6
Men Jesus sade: "Låt henne vara! Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig.
Mark 14:7
De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid.
Mark 14:8
Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen.
Mark 14:9
Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne."
Mark 14:10
Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick till översteprästerna för att förråda honom.
Mark 14:11
De blev glada och lovade att ge honom pengar. Och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.