Läs bibeltext

Mark 15:37
  Med ett högt rop slutade Jesus att andas.
Mark 15:38
Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner.
Mark 15:39
När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sade han: "Den mannen måste ha varit Guds son."
Mark 15:40
  Längre bort stod också några kvinnor och såg på, och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor och Salome.
Mark 15:41
De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem.
Mark 15:42
Då det redan hade blivit kväll - det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten -
Mark 15:43
kom Josef från Arimataia, en ansedd rådsherre, som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp.
Mark 15:44
Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död.
Mark 15:45
När han fick veta det av officeren skänkte han Josef den döda kroppen.
Mark 15:46
Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han lade honom i en grav som var uthuggen i berget och rullade en sten för ingången till graven.
Mark 15:47
Maria från Magdala och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd.