Läs bibeltext

Mark 16:9
[När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner.
Mark 16:10
Hon gav sig i väg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät.
Mark 16:11
När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det.
Mark 16:12
  Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet.
Mark 16:13
Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda.
Mark 16:14
  Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden.
Mark 16:15
Han sade till dem: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.
Mark 16:16
Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.
Mark 16:17
Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål,
Mark 16:18
de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska."
Mark 16:19
  När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.