Läs bibeltext

Mark 16:12
  Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet.
Mark 16:13
Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda.
Mark 16:14
  Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden.
Mark 16:15
Han sade till dem: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.
Mark 16:16
Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.
Mark 16:17
Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål,
Mark 16:18
de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska."
Mark 16:19
  När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.
Mark 16:20
Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.]

Evangeliet enligt Lukas
 
Luk 1:1
Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss,
Luk 1:2
så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare,