Läs bibeltext

Luk 1:39
Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd;
Luk 1:40
hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet.
Luk 1:41
När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande.
Luk 1:42
Hon ropade med hög röst: "Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.
Luk 1:43
Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig?
Luk 1:44
När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd.
Luk 1:45
Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse."
Luk 1:46
    Då sade Maria:
    "Min själ prisar Herrens storhet,
Luk 1:47
    min ande jublar över Gud, min frälsare:
Luk 1:48
    han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
    Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
Luk 1:49
    stora ting låter den Mäktige ske med mig,
    hans namn är heligt,