Läs bibeltext

Luk 1:46
    Då sade Maria:
    "Min själ prisar Herrens storhet,
Luk 1:47
    min ande jublar över Gud, min frälsare:
Luk 1:48
    han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
    Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
Luk 1:49
    stora ting låter den Mäktige ske med mig,
    hans namn är heligt,
Luk 1:50
    och hans förbarmande med dem som fruktar honom
    varar från släkte till släkte.
Luk 1:51
    Han gör mäktiga verk med sin arm,
    han skingrar dem som har övermodiga planer.
Luk 1:52
    Han störtar härskare från deras troner,
    och han upphöjer de ringa.
Luk 1:53
    Hungriga mättar han med sina gåvor,
    och rika skickar han tomhänta bort.
Luk 1:54/55
    Han tar sig an sin tjänare Israel
    och håller sitt löfte till våra fäder:
    att förbarma sig över Abraham
    och hans barn, till evig tid."
Luk 1:56
  Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.
Luk 1:57
Men för Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son.