Läs bibeltext

Luk 1:57
Men för Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son.
Luk 1:58
Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och de gladde sig med henne.
Luk 1:59
På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Sakarias efter hans far.
Luk 1:60
Men då sade hans mor: "Nej, han skall heta Johannes."
Luk 1:61
De sade till henne: "Det finns ingen i din släkt som bär det namnet."
Luk 1:62
Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas.
Luk 1:63
Han bad om en skrivtavla och skrev: "Johannes är hans namn", och alla förvånade sig.
Luk 1:64
Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud.
Luk 1:65
Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judeens bergsbygd talade man om detta som hade hänt.
Luk 1:66
Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig: Vad skall det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom.
Luk 1:67
  Hans far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord: