Läs bibeltext

Luk 1:69
    Han reser för oss frälsningens horn
    i sin tjänare Davids släkt,
Luk 1:70
    så som han för länge sedan lovat
    genom sina heliga profeter,
Luk 1:71
    frälsning från våra fiender och alla som hatar oss.
Luk 1:72
    Han visar barmhärtighet mot våra fäder
    och står fast vid sitt heliga förbund,
Luk 1:73
    den ed han svor vår fader Abraham:
Luk 1:74
    att rycka oss ur våra fienders hand
    och låta oss tjäna honom utan fruktan,
Luk 1:75
    rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Luk 1:76
    Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet,
    ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Luk 1:77
    Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
    med förlåtelse för deras synder
Luk 1:78
    genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
    Han skall komma ner till oss från höjden,
Luk 1:79
    en soluppgång för dem som är i mörkret
    och i dödens skugga,
    och styra våra fötter in på fredens väg."