Läs bibeltext

Luk 4:3
Då sade djävulen till honom: "Om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd."
Luk 4:4
Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd."
Luk 4:5
  Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen
Luk 4:6
och sade till honom: "Jag skall ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill.
Luk 4:7
Om du tillber mig skall allt detta bli ditt."
Luk 4:8
Jesus svarade: "Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka."
Luk 4:9
  Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: "Om du är Guds son, så kasta dig ner härifrån.
Luk 4:10
Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig,
Luk 4:11
och: De skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten."
Luk 4:12
Men Jesus svarade: "Det heter: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov."
Luk 4:13
När djävulen hade prövat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid.