Läs bibeltext

Luk 4:14
Med Andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom spred sig i hela trakten.
Luk 4:15
Han undervisade i deras synagogor, och alla lovprisade honom.
Luk 4:16
Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa,
Luk 4:17
och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet:
Luk 4:18
Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet
Luk 4:19
och förkunna ett nådens år från Herren.
Luk 4:20
Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom.
Luk 4:21
Då började han tala till dem och sade: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig."
Luk 4:22
Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: "Är det inte Josefs son?"
Luk 4:23
Då sade han till dem: "Snart kommer ni med talesättet: Läkare, bota dig själv! och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också."
Luk 4:24
  Sedan sade han: "Sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad.