Läs bibeltext

Luk 4:21
Då började han tala till dem och sade: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig."
Luk 4:22
Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: "Är det inte Josefs son?"
Luk 4:23
Då sade han till dem: "Snart kommer ni med talesättet: Läkare, bota dig själv! och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också."
Luk 4:24
  Sedan sade han: "Sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad.
Luk 4:25
Jag försäkrar: det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på tre och ett halvt år och det blev svår hungersnöd i hela landet.
Luk 4:26
Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en änka i Sarefat nära Sidon.
Luk 4:27
Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid, och ändå blev ingen av dem botad, däremot syriern Naaman."
Luk 4:28
Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta,
Luk 4:29
de sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom.
Luk 4:30
Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg.
Luk 4:31
Han kom till staden Kafarnaum i Galileen, och där undervisade han folket på sabbaten.