Läs bibeltext

Luk 5:27
Sedan gick Jesus därifrån och fick då se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: "Följ mig!"
Luk 5:28
Levi lämnade allt och steg upp och följde honom.
Luk 5:29
  Levi gav en fest för Jesus i sitt hus, och där var en mängd tullindrivare och andra, som låg till bords med dem.
Luk 5:30
Men fariseerna och särskilt de skriftlärda bland dem blev förargade och sade till hans lärjungar: "Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare?"
Luk 5:31
Jesus svarade: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.
Luk 5:32
Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare."
Luk 5:33
De sade till honom: "Johannes lärjungar fastar ofta och ber, och det gör också fariseernas, men dina, de äter och dricker."
Luk 5:34
Jesus svarade: "Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem?
Luk 5:35
Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den tiden är inne kommer de att fasta."
Luk 5:36
Han gav dem också en liknelse: "Ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt. För dels rivs då det nya sönder, och dels passar inte lappen från det nya på det gamla.
Luk 5:37
Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet, och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda.