Läs bibeltext

Luk 6:12
Vid samma tid gick han upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud.
Luk 6:13
När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut tolv, som han kallade apostlar:
Luk 6:14
Simon, som han också gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios,
Luk 6:15
Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Simon, som kallades seloten,
Luk 6:16
Jakobs son Judas och Judas Iskariot, han som blev förrädare.
Luk 6:17
Sedan gick han ner tillsammans med dem och stannade på ett ställe på slätten. Där var en mängd lärjungar till honom, och en stor folkmassa från hela Judeen och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon
Luk 6:18
hade kommit för att lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. De som plågades av orena andar blev hjälpta,
Luk 6:19
och hela hopen försökte röra vid honom, ty det gick ut kraft från honom, och han botade alla.
Luk 6:20
Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade:
    "Saliga ni som är fattiga,
      er tillhör Guds rike.
Luk 6:21
    Saliga ni som hungrar nu,
      ni skall få äta er mätta.
    Saliga ni som gråter nu,
      ni skall få skratta.
Luk 6:22
Saliga är ni när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt.