Läs bibeltext

Luk 6:20
Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade:
    "Saliga ni som är fattiga,
      er tillhör Guds rike.
Luk 6:21
    Saliga ni som hungrar nu,
      ni skall få äta er mätta.
    Saliga ni som gråter nu,
      ni skall få skratta.
Luk 6:22
Saliga är ni när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt.
Luk 6:23
Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna.
Luk 6:24
    Men ve er som är rika,
      ni har fått ut er glädje.
Luk 6:25
    Ve er som är mätta nu,
      ni skall få hungra.
    Ve er som skrattar nu,
      ni skall få sörja och gråta.
Luk 6:26
Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna.
Luk 6:27
Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er.
Luk 6:28
Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er.
Luk 6:29
Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också.
Luk 6:30
Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka.