Läs bibeltext

Luk 6:27
Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er.
Luk 6:28
Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er.
Luk 6:29
Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också.
Luk 6:30
Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka.
Luk 6:31
Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem.
Luk 6:32
Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek.
Luk 6:33
Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så.
Luk 6:34
Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka.
Luk 6:35
Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda.
Luk 6:36
Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.
Luk 6:37
Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända.