Läs bibeltext

Luk 6:36
Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.
Luk 6:37
Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända.
Luk 6:38
Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er."
Luk 6:39
  Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen?
Luk 6:40
Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare.
Luk 6:41
Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?
Luk 6:42
Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.
Luk 6:43
Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt.
Luk 6:44
Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar.
Luk 6:45
En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av.
Luk 6:46
Varför säger ni 'Herre, herre' när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som jag säger?